BuyPrEP is geen medische kliniek.

De inhoud en informatie op deze website is geschreven door daartoe gekwalificeerde gezondheidswerkers, maar deze informatie vormt geen medisch advies, maar wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en kan het advies van een arts of andere gezondheidswerker niet vervangen.

Indien mogelijk dient u de hier beschikbare informatie zorgvuldig te gebruiken en eventuele twijfels en vragen die hieruit voortvloeien te raadplegen.

Onjuist gebruik van de hier geadverteerde producten kan de gezondheid schaden indien deze niet worden gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van het product.

Star of life